Spelregels Vriendenclub

 

 

 

 

Doelstelling

 

De Vriendenclub heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Voces Vocales. De leden van de Vriendenclub doen dit door jaarlijks het koor financieel te ondersteunen. Lid worden kan al vanaf € 45,- per jaar.

 

Lid worden van de Vriendenclub

 

Aanmelden bij de contactpersoon Vriendenclub, dhr. Ed Vijgen, tel: 046 – 474 02 50,

Email: vijgen.11@gmail.com of via het aanmeldingsformulier op de website.

 

Lidmaatschap Vriendenclub

 

Het lidmaatschap gaat in, zodra de bijdrage betaald c.q. gestort is op de rekening van Voces Vocales bij de Rabobank Geleen rek. nr. NL21 RABO 01705 80482 onder vermelding ‘Vriendenclub’.

Een lid van de Vriendenclub kan alle door Voces Vocales georganiseerde concerten/uitvoeringen gratis bijwonen en ontvangt bij aanmelding voor elke uitvoering een entreebewijs, dat recht geeft op een gereserveerde plaats.

Deze wordt tot 10 minuten voor het begin van een te houden concert/uitvoering voor het betreffende lid in reservering gehouden.

Na het verstrijken van de 10 min. grens wordt deze plaats weer ter beschikking gesteld voor andere bezoekers. Het Vriendenclublid ontvangt tijdig voor een concert/uitvoering de nodige informatie over de uit te voeren activiteit van Voces Vocales.

 

Opzegtermijn

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum te geschieden.

 

 

 

Op 30 januari 2017 is ons bestuur (eindelijk) aanzienlijk uitgebreid. Lees hier voor het hele artikel.

UITNODIGING: 

Kunt u zingen zing dan mee, kom gerust eens vrijblijvend langs. Wij oefenen op de maandagavond in 't Plenkhoes, Bachstraat 2 te Geleen. Aanvang 20:00u. U bent van harte welkom.