Spelregels vriendenclub

 

Doelstelling


De Vriendenclub heeft tot doel om mede een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Voces Vocales en om het nu bereikte niveau te handhaven c.q. te verbeteren. De leden van de Vriendenclub doen dit door jaarlijks het koor financieel te ondersteunen. Lid worden kan al vanaf 45,- Euro per jaar.


Toetreding tot de vriendenclub

 

Toetreding geschiedt door aanmelding bij de contactpersoon Vriendenclub Voces Vocales, door bemiddeling van een van de koorleden of door u aan te melden via het Aanmeldingsformulier van de website. Het lidmaatschap gaat in, zodra de bijdrage betaald c.q. gestort is op de rekening van Voces Vocales bij de Rabobank Geleen rek. nr. NL21 RABO 01705 80482 onder vermelding “Vriendenclub”.


Tegenprestatie V.V.

 

Een lid van de vriendenclub mag alle door Voces Vocales georganiseerde concerten / uitvoeringen gratis bijwonen en ontvangt bij aanmelding voor elke uitvoering een entreebewijs, die recht geeft op een gereserveerde plaats. Deze worden tot 10 min voor het begin van een te houden concert / uitvoering voor het betreffende lid in reservering gehouden. Na het verstrijken van de 10 min. grens worden deze plaats weer ter beschikking gesteld voor andere bezoekers. Het vriendenclublid ontvangt tijdig voor een concert / uitvoering de nodige informatie over de uit te voeren activiteit van Voces Vocales. Tevens kan een lid van de vriendenclub de jaarlijkse feestavond, met een gereduceerd tarief, bijwonen. Verder ontvangt het lid van de vriendenclub gratis het clubblad de “Voice-Mail”.


Verlenging en registratie.

 

De contactpersoon van Voces Vocales houdt de vriendenclub ledenlijst bij. Hij / zij zal het betreffende lid tijdig waarschuwen als de vervaldatum van het lidmaatschap nadert. (ca. 4 weken van te voren)

Lid worden van de vriendenclub

 

Aanmelden voor het lidmaatschap van de vriendenclub kan als volgt gedaan worden, bij een van de koor- of bestuursleden bij de contactpersoon Vriendenclub, dhr. Ed Vijgen  Tel.: 046-4740250  E-mail:  vijgen.100@gmail.com of via het aanmeldingsformulier op de website.

 

Opzegtermijn.


Opzeggen van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum te geschieden.

 

 

Op 30 januari 2017 is ons bestuur (eindelijk) aanzienlijk uitgebreid. Lees hier voor het hele artikel.

UITNODIGING: 

Kunt u zingen zing dan mee, kom gerust eens vrijblijvend langs. Wij oefenen op de maandagavond in 't Plenkhoes, Bachstraat 2 te Geleen. Aanvang 20:00u. U bent van harte welkom.